شرکت بیمه پاسارگاد از فوق دیپلم اتومکانیک در شهرهای تهران
، مشهد ، اصفهان ،‌ قزوین ،‌ گرگان ، بندرعباس ، ‌شیراز ، ‌تبریز ،‌ کرج و … دعوت به همکاری می نماید .
ادامه‌ی نوشته…