شرکت شاخص کنترل اسپادان به تعدادی مهندس فارغ التحصیل دانشگاههای معتبر با حداقل ۳ سال تجربه کاری مفید جهت انجام فعالیت های مشاوره و نظارتی خود در استان کرمان در زمینه های زیر نیاز دارد:

  • مهندس برق با تجربه در زمینه های کنترل و ابزار دقیق و آشنا به مباحث طراحی و نظارتی ابزار دقیق، S7 و PCS7
  • مهندس صنایع با تجربه در امور برنامه ریزی و کنترل پروژه و آشنا به نرم افزارهای Primavera Enterprise P6 و Primavera Contract Management

آدرس الکترونیکی جهت ارسال رزومه متقاضیان

admin@sce-co.com