شرکت پارسیان فجر سپهر جهت تکمیل کادر اداری خود به یک خانم با شرایط زیراحتیاج دارد.

- مسلط به برنامه office مخصوصا excel و word

- مسلط به زبان انگلیسی جهت انجام کارهای بازرگانی

- توانایی بالا در اداره کردن کارهای دفتری

- دارای حداقل دوسال سابقه کار دفتری

از واجدین شرایط خواهشمند است رزومه خود را تا تاریخ ۸۹/۱۰/۱۳ به آدرس barikanif@gmail.com ارسال نموده و عنوان استخدام را برای ایمیل خود قید نمایند.